Fundació Àngels Garriga de Mata

Fundació Àngels Garriga de Mata

L’any 1984 Marta Mata va convertir la casa familiar del Baix Penedès en Fundació Àngels Garriga de Mata, amb la finalitat de desenvolupar-hi una concepció dinàmica de l’escola i d’establir relacions entre el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme.

Les seves dependències i equipaments preparats per hostatjar un centenar de persones, i la biblioteca, amb més de 20.000 volums, van passar a ser el capital fundacional de la Fundació, gestionada per un Patronat que està format per set persones, i un Consell de trenta sis persones, que vetlla pel compliment dels fins fundacionals.