"La Marta"

La persona de Marta Mata vista a través d’imatges i de textos propis, que ofereixen una encertada visió de la seva vida i del seu pensament. Editat en ocasió de l’homenatge institucional que li va retre Barcelona el 14 d’abril de 2007.